unnamed.jpg


קטעי וידאו

ממש בתחילת הדרך?
מוזמנת לצפות בסדרת הסרטונים שהכנתי עבורך

בסרטונים הביתיים הללו, אני מדברת יחד עם מיכל אנוך, אם יחידנית גם היא, על הבחירה באימהות יחידנית, ועל נושאים כמו בחירת תורם זרע, בחירת בנק זרע, זכויות של יחידניות, אחאים, וכולי.
מוזמנת מאוד לצפות ולהיתרם!

סרטון ראשון- הבחירה באימהות יחידנית, מחשבות על הורות משותפת, וההתלבטות בין הדרכים

 

סרטון שני- הבחירת בנק זרע ובחירת תורם זרע- מה השפיע על הבחירה שלנו

 

סרטון שלישי- אימהות יחידנית וזוגיות- האם זה אפשרי? ואיך זה בשבילנו?

 

סרטון רביעי- העדר האב

 

סרטון חמישי- אחאים

 

סרטון שישי- כסף, איך אנחנו מסתדרות, זכויות של אימהות יחידנית

 

סרטון שביעי- ילד שני כיחידנית? 

 

תודה שצפית! מקווה שהסרטונים נתנו לך ערך ועזרו לך להרגיש עוד קצת מה נכון לך.
רוצה לשמוע עוד, לקבל ליווי מסודר בדרך שלך ולהיות בקשר- מוזמנת ליצור קשר ולהציץ בדף האירועים הקרובים